DotA2.no Regler
Følgende er retningslinjer for alle dota-games som blir startet på http://Gather.DotA2.no og gjelder for alle som er registrert på nettsiden. Reglene må overholdes i alle arenaer som er i regi av DotA2.no. Disse retningslinjene oppdateres fortløpende, og det er spillerens eget ansvar å holde øye med eventuelle endringer. Gi tilbakemelding om ting som bør endres, legges til eller fjernet.

Generelle sanksjoner:
- Leaving straffes med tidsbestemt ban fra 7 til 21 dager.
- AFK straffes med tidsbestemt ban fra 4 til 7 dager.
- Bad manners straffes med tidsbestemt ban fra 1 til 2 dager.
- Noshow straffes med tidsbestemt ban i 1 dag.

* Evading og gjentagende hendelser kan medføre forlenget straff. Særdeles grove tilfeller av bad manners vil føre til langt strengere straff.
* Personer som inngår i kvoten “mest aktive spillere” vil få redusert generell straff med inntil 40%.

Siste endringer:

Føringer: - Vi kommer til å slå hardere ned på flaming av nye spillere.

Flame må ikke forbindes med konstruktiv kritikk. Konstruktiv kritikk er en redelig måte å forklare med og motspillere hva de gjør feil eller bør gjøre i håp om at de vil lære av dette. Denne kritikken er essensielt viktig for å heve det nordiske DotA2-miljøet.
Eksempel på flame og konstruktiv kritikk.

§10.1 Bruker
Du har kun tillatelse til å bruke og opprette en bruker på denne nettsiden. Oppretter du flere brukere vil brukeren med lavest score bli din gjeldende bruker. Dette innebærer at du kan risikere å få ditt brukernavn slettet om du har flere brukere.
* Har du allerede flere brukere før denne regelen ble vedtatt har du mulighet til å si ifra til en admin slik at du selv får velge hvilket brukernavn du ønsker. Hvis en annen spiller varsler oss, eller admins finner ut av dette selv mister du denne muligheten.

§10.2 Rapportering av resultat
Du skal bestandig rapportere riktig resultat. Du skal ikke rapportere resultat før gamet er ferdigspilt.

§4.5 Posisjonering i lobby:
RD: Hvis gamemode er Random Draft har man krav på sin plass i henhold til sin plassering. Eksempelvis: har man spot nummer 2 på sitt lag på nettsiden har man krav på samme spot ingame.
CM: I Captain Mode er det spilleren med øverste plassering på hvert lag som skal ha øverste spot ingame. Ønsker ikke spilleren med øverste plassering å være Captain kan han/hun gi spotten til en annen spiller. Hvis ingen spillere ønsker å være Captain er spilleren med høyest score forpliktet til å være Captain.
CM PD: I Captain Mode med Pick Draft er det spillerne som utfordret hverandre som skal ha øverste spott ingame (Denne muligheten er under utvikling).
* RD. Spilleren må først ha gjort krav på sin plass for at denne regelen skal gjelde.
* Hvis en spiller nekter å flytte på seg etter at en spiller med krav har bedt om sin spot kan spilleren bannes inntil 1 dag.

Fjernet:
§4.1 Som host har du plikt til å spørre den siste som joiner om han er klar, FØR du starter gamet. -> Når man har meldt seg opp til game og joinet ingame skal man være klar.
§6.7 I lobbyen skal det votes om mode. Dersom det er et flertall som ønsker en spesifikk mode av utvalget: ap / sd / cm / RD skal den moden med flest stemmer spilles. Dersom det er 5 som ønsker én mode, og 5 som ønsker en annen mode, er det opp til hosten å avgjøre hvilken mode som skal spilles. For å få igjennom andre modes enn dette kreves det at det er 8 eller flere i gamet som ønsker den spesifikke moden. -> Gjøres av nettsiden.
§8.1 All banning skal foregå gjennom vår bot. Dersom du blir bannet av noen andre, msg en av de andre adminene. Unntak er: - Dersom man må handle raskt, hvis noen f.eks. spammer kanalen kan det settes ban utenom boten, bannen må deretter bli satt i boten når "faren" er over. -> Vi benytter oss ikke lenger av en bot for dette.

Disse endringene ble vedtatt 11.01.2013 (fra versjon 22.12.2012)

§1 Leaving og AFK

§1.1
Leaving er ikke tillatt. Unntak er:
- Når et lag har forfeited. Se $6.7

Hvis en spiller leaver før 10 minutter skal gamet kanselleres. Hvis en spiller leaver etter 10 minutter er det opp til de 4 resterende spillerne å avgjøre om de vil spille videre eller gi seg(tap).
§1.2
Å gå AFK er ikke tillatt. Unntak er:
- Dersom spilleren bare skal være AFK en veldig kort stund (max 2 minutter).

* Istedenfor å gå AFK, burde du spørre om pause. AFK uten å skrive en kortfattet god begrunnelse kan medføre ban.
* Å gå AFK gjentatte ganger i samme game vil føre til ban.


§2 Disconnect og fatal/critical error


§2.1
All form for disconnecting eller andre diverse problemer som pc-freeze, strømbrudd etc. som fører til at en spiller ikke kommer tilbake fører til ban.

* Når noen disconnecter fra et game skal gamet pauses inntill spilleren har kommet tilbake. Maksimal pausetid er 5 minutter.
* Om en spiller kommer tilbake etter pause skal nedsatt straff vurderes.

§2.2
Har du opplevd én eller flere disconnects bør du vente med å adde til du er sikker på at problemet er løst.

§2.3
Har du virus eller andre problemer som fører til at du er en person som disconnecter ofte kan dette føre til en midlertidig ban inntil problemet er fikset.


§3 Videreføring av passord

§3.1
Videreføring av passord til spillere som er bannet fra dota2.no, eller som ikke er tilstede på dota2.no, kan føre til at vedkommende som viderefører passordet blir bannet.
* Unntaket er om det blir videreført til noen som vil spectate gamet.

§4 Hosting

§4.1
Som host har du plikt til å spørre den siste som joiner om han er klar, FØR du starter gamet.

§4.2
Som host har du plikt til å sette default settings når du creater, med mindre annet er avtalt.

Default settings:

* Password: Passordet som nettsiden generer.
* Server: Stockholm
* Gamemode: I henhold til det som står oppført på nettsiden.
* Spectators: YES
* Cheats/Bots: OFF
* Version: Latest (om latest version har store bugs burde tournament version brukes)

§4.3
Som host har du ansvar for å opprettholde §7.1, samt passe på at de som er i gamet, skal være med og er i playerlist.

$4.4 Om det er en observer i game, er du som host ansvarlig for at begge lagene er enige om at han kan observe.

§4.5 Posisjonering i lobby:
RD: Hvis gamemode er Random Draft har man krav på sin plass i henhold til sin plassering. Eksempelvis: har man spot nummer 2 på sitt lag på nettsiden har man krav på samme spot ingame.
CM: I Captain Mode er det spilleren med øverste plassering på hvert lag som skal ha øverste spot ingame. Ønsker ikke spilleren med øverste plassering å være Captain kan han/hun gi spotten til en annen spiller. Hvis ingen spillere ønsker å være Captain er spilleren med høyest score forpliktet til å være Captain.
CM PD: I Captain Mode med Pick Draft er det spillerne som utfordret hverandre som skal ha øverste spott ingame (Denne muligheten er under utvikling).
* RD. Spilleren må først ha gjort krav på sin plass for at denne regelen skal gjelde.
* Hvis en spiller nekter å flytte på seg etter at en spiller med krav har bedt om sin spot kan spilleren bannes inntil 1 dag.
§5 Lagg og delay

Dersom mange spillere rapporterer om lagg eller delay, kan det føre til at gamet må saves og startes om igjen med ny server.
* Gamet blir automatisk savet hvert minutt.

§6 Oppførsel in-game

§6.1
Bugabuse eller exploiting skal under ingen omstendigheter forekomme.

Selv om en bugabuse eller exploit eventuelt ikke er opplistet, betyr det ikke at det ikke kan føre til ban.

§6.2
Bad manners skal unngås. Eksempel på bad manners in-game:
- Itemstealing/destroying fra teammates.
- Konstant sutring/flaming av medspillere/motspillere.
- Prolonging (Haler ut gamet).
- Feeding (Dør med vilje).
- Flame.

§6.3
Om noen går deg på nervene og du har lyst til å flame tilbake, bruk ingame menyen og mute han istedet, så sparer dere alle andre også.

§6.4
Å pause gamet uten grunn er ikke tillatt, unntaket er hvis det skjer ved uhell.

§6.5
All form for cheating vil føre til permban.

§6.6
Eneste språkene tillatt in-game er norsk, svensk, dansk og engelsk.

$6.7
Om alle spillerne på laget er enige om at gamet er over, kan man skrive “FF” i allchat for å vise at du gir deg.
* ALLE FEM(5) på laget MÅ skrive det i allchat før man leaver gamet.
* Spillet må ha vart i minimum 20 minutter for at regelen skal gjelde.
* Det er ikke lov til å tvinge noen til å forfeite. Det kan føre til en ban.

§7 Nickname

§7.1
Ditt nickname ingame skal være tilnermet likt det du har på dota2.no

§7.2
Namespoofing eller annen form for kopiering av andre sine nicknames er ikke tillatt.

* Dersom det blir oppdaget at du ikke har et tilnærmet likt nickname, kan dette først føre til en advarsel, og om nicket ikke blir endret kan det føre til en midlertidig ban og fjerning fra gamet.


§8 Banning

§8.1
En ban er ugyldig med mindre det foreligger bevis som f.eks:
- Screenshot/video
- Admin som vitne

§8.2
Alle bannede personer har rett til:
- Å få vite hvorfor, og hvor lenge de er bannet.
- Å få se beviset som førte til at bannen ble gjennomført, kan ikke gyldig bevis fremvises vil bannen bli fjernet.

§8.4
Alle forsøk på å unngå en ban vil føre til forlenget ban.


§9 Bevisføring

§9.1
Tilklussing eller editering av bevis er ikke tillatt. Unntak er om man ønsker å påpeke på beviset hva som er galt.

§9.2
Det oppfordres til at alle som ser en bryte retningslinjene i et game tar screenshot eller lagrer replay av hendelsen, og rapporterer til en admin. Ved screenshots in-game foretrekkes det om statsen viser, dette gjør jobben for adminene mye enklere. Benytt deg av http://bildr.no for å laste opp bildene og link dem som bevis i din banrequest.

§9.3
Dersom du er mistenksom på om noen utnytter bugs/glitches etter å ha sett noen tvilsomme hendelser. Skal du spørre vedkommende i allchat.

* Screenshots er den mest effektive bevisføringen for spillere og admins. Benytt dette i så stor grad som mulig.

§10 Nettsiden

§10.1 Bruker
Du har kun tillatelse til å bruke og opprette en bruker på denne nettsiden. Oppretter du flere brukere vil brukeren med lavest score bli din gjeldende bruker. Dette innebærer at du kan risikere å få ditt brukernavn slettet om du har flere brukere.
* Har du allerede flere brukere før denne regelen ble vedtatt har du mulighet til å si ifra til en admin slik at du selv får velge hvilket brukernavn du ønsker. Hvis en annen spiller varsler oss, eller admins finner ut av dette selv mister du denne muligheten.

§10.2 Rapportering av resultat
Du skal bestandig rapportere riktig resultat. Du skal ikke rapportere resultat før gamet er ferdigspilt.

§11 Brudd på retningslinjer

Brudd på retningslinjene kan medføre midlertidige bans eller permanente bans. Ved permanente eller lengre bans skal det være enighet mellom et flertall av adminene. Hvor lang tid en ban skal vare er opp til en admin å bestemme.


Vi oppfordrer alle som ønsker å spille på dota2.no om å ta godt imot de som er nye/vise respekt til de som er her fra før.

Dersom det er tvil om noe rundt noen av disse retningslinjene, eller du har forslag til forbedringer, kan du ta kontakt med en av adminene på dota2.no. Dersom du skulle føle deg urettferdig behandlet av en admin, kan du ta kontakt med en av de andre adminene.